Over Devimed

Drs-RJJ-DevileeRoger Devilee is begonnen als fysiotherapeut en heeft zich later, na zijn artsenexamen, gespecialiseerd in de orthopedische chirurgie. Hij heeft veel ervaring in de sportgeneeskunde en vele jaren gewerkt in een groot opleidingsziekenhuis waar traumatologie (ongevalsgeneeskunde) een belangrijk onderdeel van zijn werkterrein was.

Tegenwoordig werkt hij als orthopedisch chirurg in een zelfstandig behandelcentrum waar hij de orthopedie op hoog gespecialiseerde wijze uitoefent. In 2005 heeft hij een expertise bureau voor orthopedische keuringen opgestart onder de naam Devimed Orthopedische expertise. Hij heeft geen enkele relatie met welke opdrachtgever dan ook zodat hij onafhankelijk iedere casus kan beoordelen.

 

Opdrachten waarbij hij ooit in het verleden als behandelaar betrokken geweest is zal hij niet aanvaarden.

Het secretariaat van Devimed wordt bemand door mw. Micheline Custers. Zij verzorgt de planning, en verwerking van de expertises en onderhoudt de contacten met opdrachtgevers en hun secretariaat. De rapporten worden door twee freelance typistes uitgewerkt.