top of page

Over Devimed

Roger Devilee is begonnen als fysiotherapeut en heeft zich later, na zijn artsenexamen, gespecialiseerd in de orthopedische chirurgie. Hij heeft veel ervaring in de sportgeneeskunde en vele jaren gewerkt in een groot opleidingsziekenhuis waar traumatologie (ongevalsgeneeskunde) een belangrijk onderdeel van zijn werkterrein was.

In 2005 heeft hij een expertise bureau voor orthopedische keuringen opgestart onder de naam Devimed Orthopedische expertise. Hij heeft geen enkele relatie met welke opdrachtgever dan ook zodat hij onafhankelijk iedere casus kan beoordelen.

 

Opdrachten waarbij hij ooit in het verleden als behandelaar betrokken geweest is zal hij niet aanvaarden.

 

De secretariële werkzaamheden van Devimed worden uitgevoerd door de backoffice medewerkers van Intermedes. Zij verzorgen de planning, het contact met de betrokkene en de opdrachtgevers, de coördinatie en het versturen van de rapportages.

Contact: +31 6 5108 9304   I   expertise@devimed.nl

bottom of page